Phí dịch vụ

SPEED Japan luôn có mức phí dịch vụ thấp cộng với quy đổi tỷ giá cao luôn bảo đảm lợi ích tốt nhất cho khách hàng !
 
CHUYỂN VỀ VN

CHUYỂN YEN SANG VND / YEN SANG USD

Số tiền chuyển Phí dịch vụ nhận tiền mặt tại NH hoặc chuyển khoản tới người nhận Phí dịch vụ phát tận nơi
¥ 1 – 50,000 ¥ 400 ¥ 900
¥50,001 – 100,000 800 1,300
¥100,001 – 250,000 1,000 1,500
¥250,001 – 1,000,000 1,500 2,000
Tổng giao dịch mỗi lần không quá 1 triệu Yen

 

Liên hệ với chúng tôi