Chỉ đường

VĂN PHÒNG CHÍNH TẠI KINSHICHO TOKYO

Speed Money Transfer Japan K.K. (SMTJ)
Tầng 9 tòa nhà Kinshicho City,
2-13-4 Kotobashi
Sumida-ku Tokyo 130-0022
Tel. (03) 6869-8555;
Fax: (03) 3635-8625
Thông tin tỷ giá: (03)-6869-9995
Hoạt động 6 ngày trong tuần (nghỉ ngày thứ 7 và các ngày lễ quốc gia)
Thời gian mở cửa: Chủ nhật - Thứ sáu từ 09:00 – 17:00


VĂN PHÒNG NAGOYA

Speed Money Transfer Japan K.K. (SMTJ)
Sakae Tower Building 602
4-12-19 Sakae Naka-ku
Nagoya-shi Aichi-ken 460-0008
Thông tin tỷ giá: (03)-6869-9995
Hoạt động 6 ngày trong tuần (nghỉ ngày thứ 7 và các ngày lễ quốc gia)
Thời gian mở cửa: Chủ nhật - Thứ sáu từ 09:00 – 17:00


VĂN PHÒNG ROPPONGI

Speed Money Transfer Japan K.K. (SMTJ)
401 Imperial Roppongi 2 go-kan
5-16-52 Roppongi
Minato-ku Tokyo 106-0032
Tel. (03) 6869-8555
Thông tin tỷ giá: (03)-6869-9995
Hoạt động 6 ngày trong tuần (nghỉ ngày thứ 7 và các ngày lễ quốc gia)
Thời gian mở cửa: Chủ nhật - Thứ sáu từ 09:00 – 17:00

Liên hệ với chúng tôi